Silosi

Roto silosi se mogu podeliti u tri kategorije

  • Silosi sa podnožjem - Silosi za skladištenje rinfuznog materijala za razne industrije, održavanje puteva (so), stočne hrane, ljudsku prehranu, ili suvog materijala, zrna. Silosi su izrađene od polietilena za skladištenje hrane, koji osigurava vrlo dobre performanse i dugotrajno korištenje, bez dodatnog održavanja.
  • Jednodelni sliosi - Silosi za pohranu materijala, zrna, granule, prah i slično. Ona je izrađena od jednog komada od polietilena i dizajniran je tako da tolerira težina materijala pohranjen.
  • Sastavljivi (segmentni) silosi - Silosi sastavljeni od više segmenata, ge postoji deo silosa sa dnom, te drugi bez dna i kapa. Slažu se jedan na drugi. Lako punjenje i pražnjenje.
Silosi sa podnožjem

Silosi sa podnožjem 3 m3

Tehnički podaci:
ŠIFRA PREČNIK VISINA OPREMA
6343 180 cm 215 cm plastični oklop, metalna baza, šuber

Silosi sa podnožjem 10 m3

Tehnički podaci:
ŠIFRA PREČNIK VISINA OPREMA
6349 200 cm 490 cm plastični oklop, metalna baza, šuber

Silosi sa podnožjem 15 m3

Tehnički podaci:
ŠIFRA PREČNIK VISINA OPREMA
6355 200 cm 685 cm plastični oklop, metalna baza, šuber

Silosi sa podnožjem 20 m3

Tehnički podaci:
ŠIFRA PREČNIK VISINA OPREMA
6356 200 cm 820 cm plastični oklop, metalna baza, šuber

Silosi jednodelni

Silosi jednodelni 10 m3

Tehnički podaci:
ŠIFRA PREČNIK VISINA
6347 233 cm 420 cm

Silosi sastavljivi - segmentni

Silosi sastavljivi 110 cm

Tehnički podaci:
ŠIFRA TIP MERA DIMENZIJE OPREMA
6340, 6350 segment za silos sa dnom
segment za silos bez dna
1 m3 110x100 cm konusna kapa za silos, šuber

Silosi sastavljivi 180 cm

Tehnički podaci:
ŠIFRA TIP MERA DIMENZIJE OPREMA
6341, 6351 segment za silos sa dnom
segment za silos bez dna
1,5 m3 180x70 cm konusna kapa za silos, šuber

Silosi sastavljivi 200 cm

Tehnički podaci:
ŠIFRA TIP MERA DIMENZIJE OPREMA
6342, 6352 segment za silos sa dnom
segment za silos bez dna
3 m3 200x100 cm konusna kapa za silos, šuber

Konusna kapa za silos

Tehnički podaci:
ŠIFRA TIP DIMENZIJE
7295, 6345 konusna kapa za silos 110x70 cm
200x70 cm

Roto-Alibunar d.o.o.
Železnička 62/b
26310 Alibunar, Srbija
tel/fax: 00381 13 641 690
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.