Rezervoari za skladištenje lož ulja

Rezervoari za skladištenje lož ulja Roto koncept udovoljava najnovijim sigurnosnim tehničkim zahtevima. Rezervoari su izrađeni od ekološki prihvatljivog, visoko molekularnog polietilena, koji je odobren za lož ulje.

Vikend rezervoari

VIkend rezervoari 700L

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 700 L
ŠIFRA 6540
DIMENZIJE 750 x 750 x 1400 mm
OSNOVNA OPREMA Rezervoar iz polietilena

Vikend rezervoari 1500L

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 1500 L
ŠIFRA 6545
DIMENZIJE 750 x 1500 x 1750 mm
OSNOVNA OPREMA Rezervoar iz polietilena

Vikend rezervoari 2000L

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 2000 L
ŠIFRA 6549
DIMENZIJE 200 x 700 x 1800 mm
OSNOVNA OPREMA Rezervoar iz polietilena

Podzemni dvoslojni rezervoari

Dvoslojni rezervoari 2500L

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 2500 L / 3500 L
ŠIFRA 6298
DIMENZIJE 2000 x 1800 x 2000 mm
OSNOVNA OPREMA Unutrašnji rezervoar, spoljni rezervoar, poklopac rezervoara fi600, cevi fi50, fi50 gumeno crevo, spojnica DN/OD 500, prirubnica, RF poklopac, kapa za filter 2,5, reduktor 5/4-1´´, 6/4-5/4´´, 2-6/4´´, usisni ventil 1´´2150mm za 8/10/12 mm, mehaniki merač ulja 6/4, indikator tečnosti, napojna centrala sa zvučnim indikatorom,...

Dvoslojni rezervoari 3500L

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 3500 L / 4500 L
ŠIFRA 6276
DIMENZIJE 2480 x 1800 x 2200 mm
OSNOVNA OPREMA Unutrašnji rezervoar, spoljni rezervoar, poklopac rezervoara fi600, cevi fi50, fi50 gumeno crevo, spojnica DN/OD 500, prirubnica, RF poklopac, kapa za filter 2,5, reduktor 5/4-1´´, 6/4-5/4´´, 2-6/4´´, usisni ventil 1´´2150mm za 8/10/12 mm, mehaniki merač ulja 6/4, indikator tečnosti, napojna centrala sa zvučnim indikatorom,...

Dvoslojni rezervoari 4500L

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 4500 L / 6000 L
ŠIFRA 6299
DIMENZIJE 2880 x 1800 x 2200 mm
OSNOVNA OPREMA Unutrašnji rezervoar, spoljni rezervoar, poklopac rezervoara fi600, cevi fi50, fi50 gumeno crevo, spojnica DN/OD 500, prirubnica, RF poklopac, kapa za filter 2,5, reduktor 5/4-1´´, 6/4-5/4´´, 2-6/4´´, usisni ventil 1´´2150mm za 8/10/12 mm, mehaniki merač ulja 6/4, indikator tečnosti, napojna centrala sa zvučnim indikatorom,...

Roto-Alibunar d.o.o.
Železnička 62/b
26310 Alibunar, Srbija
tel/fax: 00381 13 641 690
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.