Prečišćivači otpadnih voda

Roto bio-pročišćivać deluje po sistemu SBR. Upravljanje ROTO bio-pročišćivačem nadzire računarski sistem SRB koji je ugrađen u ormarić. U računaru su memorisani sati rada pojedinačnih faza. Računarom se upravlja sa četiri ventila koji imaju svaki svoju funkciju:

  • 1. Pumpanje vode iz sabirnika blata u aerator
  • 2. Aeracija u drugoj komori
  • 3. Pumpanje pročišćene vode iz bio-pročišćivača
  • 4. Pumpanje taloženog blata iz aeratora natrag u sabirnik blata

Ugradnja prečišćivača

Uzorkovanje

MČN 4

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 3500 L
ŠIFRA 6272
DIMENZIJE 1987x1800x2050 mm
V MAX 2500 L
UTOK / ISTOK 1550/1510 L
CEVI Ø 110 mm
REVIZIJSKA OKNA 600 mm
DEBLJINA ZIDA 8-12 mm
MATERIJAL polietilen
JAČINA KOMPRESORA 50 W

MČN 6

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 5000 L
ŠIFRA 6381
DIMENZIJE 2480x1800x2050 mm
V MAX 2500 L
UTOK / ISTOK 1550/1510 L
CEVI Ø 110 mm
REVIZIJSKA OKNA 600 mm
DEBLJINA ZIDA 8-12 mm
MATERIJAL polietilen
JAČINA KOMPRESORA 60 W

MČN 8

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 6000 L
ŠIFRA 6375
DIMENZIJE 2880x1800x2050 mm
V MAX 2500 L
UTOK / ISTOK 1550/1510 L
CEVI Ø 110 mm
REVIZIJSKA OKNA 400 i 600 mm
DEBLJINA ZIDA 8-12 mm
MATERIJAL polietilen
JAČINA KOMPRESORA 80 W

MČN 12

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 8000 L
ŠIFRA 6377
DIMENZIJE 2680x2310x2350 mm
V MAX 2830 L
UTOK / ISTOK 2170/2130 L
CEVI Ø 110 mm
REVIZIJSKA OKNA 400 i 600 mm
DEBLJINA ZIDA 8-12 mm
MATERIJAL polietilen
JAČINA KOMPRESORA LA 100 W

MČN 16

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 8000 L
ŠIFRA 6378
DIMENZIJE 2680x2310x2350 mm
V MAX 2830 L
UTOK / ISTOK 2170/2130 L
CEVI Ø 110 mm
REVIZIJSKA OKNA 400 i 600 mm
DEBLJINA ZIDA 8-12 mm
MATERIJAL polietilen
JAČINA KOMPRESORA LA 120 W

MČN 20

Tehnički podaci:
ZAPREMINA 12000 L
ŠIFRA 6379
DIMENZIJE 3760X2310X2350 mm
V MAX 2830 L
UTOK / ISTOK 2120/2080 L
CEVI Ø 160 mm
REVIZIJSKA OKNA 400 i 600 mm
DEBLJINA ZIDA 8-12 mm
MATERIJAL polietilen
JAČINA KOMPRESORA DT 4,8 100 W

Roto-Alibunar d.o.o.
Železnička 62/b
26310 Alibunar, Srbija
tel/fax: 00381 13 641 690
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.